Naam Release

Van verschillende kanten kregen we de vraag hoe we tot de naam “Release” zijn gekomen, die we aan de vereniging hebben meegegeven. Thea de Jong heeft de naam aangedragen, die wij direct heel goed vonden klinken en heel goed vonden passen bij de nieuwe vereniging.

De volgende redenering heeft tot de naam geleid. In de majorette- en twirlsport volgen de ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart op. Willen we bij blijven en mee kunnen blijven draaien op het niveau dat we tot nu toe bereikt hebben, dan zullen we aan boord moeten stappen van deze trein en het startpunt, het perron, achter ons moeten laten.

Voor dat loslaten bestaat in de twirlsport een term: RELEASE. Met de keus voor deze naam wordt dus uitdrukking gegeven aan de ambitie en de drang tot ontwikkeling en vernieuwing die we de nieuwe vereniging willen meegeven.

Release = de wijze waarop de baton los komt van het lichaam. Vormen van de release zijn de deadstick release en de openhand release (naast de throw, thumbroll flip en thumbroll toss).

Bron: lesboek voor majorette en twirlers Fase 1, Unisono, amateurmuziek.nl

Laatste nieuws

© Copyright © 2009-2018, Majorette- en Twirlvereniging Release.

Zoeken